Boodschap - Boodschap
Effecten van zorg voor specifieke doelgroepen
 
Op een zorgboerderij biedt de boer(in) verschillende manieren van dagbesteding.
De deelnemers krijgen bepaalde taken toegewezen waarvoor zij verantwoordelijk zijn .
Door deze verantwoordelijkheid die de deelnemers krijgen ervaren ze dat ze op de boerderij de rol van medewerker hebben en niet die van client.
Een effect hiervan is dat de eigenwaarde van de deelnemers toeneemt.
 
Per doelgroep verschilt het wat de effecten van zorg op de zorgboerderij zijn .
 
Zo is het  bij jongeren  zeer belangrijk  dat er structuur , duidelijkheid en veiligheid geboden wordt. Zodat zij in veilige omgeving de draad van hun leven weer op kunnen pakken . Voor jongeren kan de boer(in) een voorbeeld zijn .
 
 
Deelnemers met een Burn-out komen naar een zorgboerderij om te ervaren , om te herstellen en krachten te herwinnen , om weer een dagritme aan te leren , om te werken of te reintegreren. Op de boerderij zijn alle activiteiten fysiek , hierdoor leren de deelnemers hun eigen lichaam weer kennen en worden ze geactiveerd.
 
Voor langdurige werklozen is het van belang dat ze weer werkritme op doen . En leren om een sociaal netwerk op te bouwen .
 
Zelfredzaamheid is voor mensen met autisme van groot belang. Doordat de deelnemers sociale en praktische vaardigheden aanleren wordt het functioneren in het dagelijkse leven verbeterd. Zelfredzaamheid is nodig om zelfstandig te kunnen wonen , werken , leven en dingen te ondernemen.
 
Voor mensen met een lichamelijke beperking is het van belang dat ze zo goed mogelijk ondersteund worden bij hun beperkingen. Een belangrijk doel van deze ondersteuning is het bevorderen van de zelfredzaamheid.
 
Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben vooral behoefte aan de rust op de zorgboerderij. Voor deze deelnemers is het moeilijk om deel te nemen in het maatschappelijk verkeer. Doordat zij sommige dingen langzaam doen , of dat de werkplek aangepast moet worden .
 
 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint